De Waaiburg: restauratie en herbestemming 16de-eeuws vakwerkhuis (beschermd monument)

Geel10.2020

De Waaiburg is een omgracht woonhuis met een hoeve, en later ook een brouwerij en azijnstokerij. Vanaf 1882 krijgt het domein een nieuwe functie: een weeshuis voor meisjes geleid door de zusters Annonciaden van Huldenberg. Gedurende de volgende eeuw wordt het complex meermaals uitgebreid.

De identiteit van de gebouwen is sterk verbonden met de geest en traditie van de zusters Annonciaden van Huldenberg. Dit blijkt onder andere uit de aanwezigheid van een kapel die rechtstreeks toegankelijk vanuit de gang met cellen van de zusters. Andere kwaliteiten zijn de grote tuin en de relatie van het ensemble met de Werft. Door verbouwingen doorheen de jaren zijn sommige kwaliteiten van het ensemble niet meer afleesbaar. We streven ernaar om de identiteit van de Waaiburg – een christelijke zorginstelling in het centrum van de stad – terug leesbaar te maken en centraal te stellen bij de restauratie van de gebouwen.

Bouwhistorisch en materiaal-technisch vooronderzoek in samenwerking met Patrimoon en Tri-Consult.

Interieurbeelden: Yannick Milpas

< overzicht