gebouw en tuin voor zorgschool HIVSET

Turnhout10.2020

Het nieuwe gebouw voor zorgschool HIVSET is ondergebracht in 3 bouwvolumen met een eigen karakter: een trappenhuis als verbinding tussen oud en nieuw, een gebouw met klaslokalen en een laag volume aan de servitude. Zo dragen de nieuwe gebouwen bij aan de identiteit en leesbaarheid van de historisch gegroeide campus. We bouwen compact en situeren de bouwvolumes aan de randen van het bouwterrein. Er ontstaat een brede opening waardoor de stadstuin in het bouwblok zichtbaar wordt vanaf de straat. Hiermee krijgt de school een nieuw elan met een herkenbare en groene uitstraling. Een ruime overdekte buitenruimte geeft beschutting aan de inkom en een zitelement draagt bij aan het karakter en de herkenbaarheid van de plek. Grote ramen tot op vloerniveau maken de lesactiviteiten zichtbaar voor passanten.

Project in samenwerking met LEEV architectuur.

< overzicht