Het Hamel

Lummen03.2002

De serres hebben een basis in metselwerk en bestaan uit reeksen bogen van warmgewaltste staalprofielen waarop de glasplaten facetvormig bevestigd zijn. De constructie heeft een hoge graad van authenticiteit en de restauratie voorziet in een maximaal behoud van oorspronkelijk materiaal (staal, glas en baksteen). Enkele onoordeelkundige ingrepen worden teniet gedaan: ad hoc herstellingen, wijziging van de opengaande raamdelen, wijziging van de teelbakken,... Tenslotte wordt er een oplossing geboden voor de bouwtechnische problemen die zich voordoen: beperkte stabiliteitsproblemen van de onderstructuren in baksteen, corrosie van metalen delen, waterinfiltratie, ...

< overzicht