inrichting speeltplaatsen tot speelnatuur voor kleuter- en lagere school De Heppening

Heppen11.2017

De Heppening is een kleuter- en lagere school, gesitueerd op 3 verschillende locaties in Heppen. Wij staan in voor de transformatie van de schoolomgeving van een nagenoeg volledig versteende buitenruimte naar een groene speelomgeving. Mooie bomen en struiken blijven behouden en worden geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. De nieuwe verhardingen worden strategisch gesitueerd zodat ze tegelijkertijd als verbindingszones tussen de gebouwen fungeren. Alle barrières binnen het domein worden weggehaald zodat de kinderen hun speelplek zelf kunnen kiezen. Zo wordt de buitenruimte een plek die exploratie stimuleert en interactie tussen verschillende leeftijdsgroepen mogelijk maakt. Nieuwe luifels fungeren ook als zonwering en geven een accent aan de inkomzones.

 

< overzicht