instandhoudingswerken brouwerij De Roode Leeuw

Geel10.2009

De voormalige brouwerij ‘De Roode Leeuw’ is een vroeg 20ste-eeuws industrieel gebouw in het centrum van de stad Geel. De brouwerij, opgericht in 1909 door de gebroeders Aerts, bleef in bedrijf tot 1914. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werden de installaties ontmanteld door de Duitse bezetter. Na de oorlog werd het gebouw opnieuw in gebruik genomen als bierstekerij en later als houtopslagplaats.

Het gebouw is opgevat als een' fireproof mill' met kolommen in gietijzer en vloeren opgebouwd uit stalen liggers en baksteengewelven. Na jarenlange leegstand stortte het dak in mekaar en werd de volledige bekroning van het gebouw weggenomen uit veiligheidsoverweging. 

Onze opdracht bestaat uit de reconstructie van het dak en het uitvoeren van de nodige instandhoudingswerken met het oog op een toekomstige herbestemming van het complex.

< overzicht