opmaak beheersplan theater Casino voor mijnwerkers, Isia Isgour, 1954 (beschermd monument)

03.2018

Wij staan in voor de opmaak van het Beheersplan Onroerend Erfgoed.

Het materiaal technisch onderzoek is uitgevoerd door Tri-Consult in samenwerking met het KIK/IRPA en het WTCB.

 

< overzicht